13 maja, 2016

Ellen White na temat niemoralności

Masturbacja – fragment z książki „Posłaniec Pana” str.493-494 „Wydawnictwo Znaki Czasu” Warszawa 2000

Niewiele z tematów wzbudzało więcej wyśmiewania ze strony krytyków Ellen White, jak jej wypowiedzi o „samogwałcie”,57 „samotnej niemoralności”,58 „pobłażaniu samemu sobie”,59 „sekretnej niemoralności”,60 „moralnej polucji”,61 itd. Ellen White nigdy nie używała zwrotu „masturbacja”.
Jej pierwsza wzmianka na ten temat ukazała się w 64-stronicowej broszurce, An Appeal to Motehrs, w kwietniu 1864 r., dziewięć miesięcy po jej obszernym widzeniu na temat zdrowia. Głównie poświęcone masturbacji strony 5-34 wyszły spod jej pióra; reszta to cytaty od autorytetów medycznych.62
Ellen White nie podaje, że wszystkie lub nawet większość potencjalnie poważnych konsekwencji związanych z masturbacją wyniknie dla indywidualnej osoby. Ani też nie mówi o możliwie najgorszym stopniu poważnych konsekwencji dla większości oddających się tej słabości. Współczesne badania wskazują, że dość silne stwierdzenia Ellen White mogą być potwierdzone, gdy jest ona właściwie zrozumiana. Jednakowoż istniejący dziś pogląd stwierdza, że masturbacja jest czymś normalnym, zdrowym i dlatego ma być wolna od jakiegokolwiek poczucia winy.
Dwaj medyczni specjaliści zasugerowali, że u dorosłego człowieka brak cynku, seksualne podniecenie i zbyt częsta masturbacja może wywołać obłąkanie (insanity),63 i „nawet możliwym jest, jeżeli weźmie się ważność cynku dla mózgu, że XVIII-wieczni moraliści mieli rację, gdy mówili, że powtarzana masturbacja może uczynić człowieka szalonym”.64
Dwaj profesjonaliści w dziedzinie klinicznej psychologii i rodzinnej terapii porównali wypowiedzi Ellen White o masturbacji z bieżącą wiedzą medyczną.65 Dr Richard Nies broni ogólną radę Ellen White na temat masturbacji i podaje cztery główne punkty: (1) Masturbacja prowadzi do „umysłowej, moralnej i fizycznej degeneracji… To nie stymulacja, jako taka, jest zła. Jest tym co dzieje się u… ludzi, gdy stają się skoncentrowani na sobie i egocentryczni”. (2) Masturbacja „przełamuje delikatną czułość systemu nerwowego… Nie jest trudno widzieć w terminologii elektrycznego pośrednictwa naszego systemu nerwowego, jak choroba staje się naturalnym skutkiem indywidualnej osoby, która umieszcza swoje własne zadowolenie w centrum swojej istoty… Choroba jest tego naturalnym skutkiem”.
(3) Masturbacja jest stanem, który może być „odziedziczony i przekazany jednej do drugiej generacji, ci doprowadza nawet do degeneracji rasy”.
(4) W postępowaniu z innymi, szczególnie z dziećmi, Ellen White rada opiera się na kierunku postępowania z konsekwencjami, pokazywania im, że powinniśmy być uczeni dla miłości i wieczności, nie dla samouwielbienia z jego poważnymi skutkami. Dr Nies kończy swje wypowiedzi następująco: „Samouwielbienie jest synonimem destrukcji”.
Alberta Mazat zauważyła, że troska Ellen White związana z masturbacją była połączona głównie z umysłowymi konsekwencjami, niż „ze zwykłym fizycznym czynem. Była głównie zatroskana z procesem myślowym, postawami, fantazjami itd”. Mazat cytowała Ellen White wypowiedzi, że „skutki nie są tego samego rodzaju na wszystkich umysłach”, że „nieczyste myśli zaczynają kontrolować wyobraźnię” i że umysł „zaczyna mieć przyjemność w rozmyślaniu nad scenami, które pobudzają podstawę namiętności”.
Mazat podała, że niektórych mogą żenować ostre wypowiedzi Ellen White na temat masturbacji. Jednakowoż wiele innych stwierdzeń Ellen White wydawało się jako „nierealne i przesadzone zanim potwierdziała je nauka, np. że rak powstaje przez wirusa, niebezpieczeństwa związane z paleniem tytoniu, przejadanie, nadmierne używanie tłuszczu, cukru i soli, wymieniwszy kilka… Warto sobie przypomnieć, że wiedza medyczna w każdym jej punkcie nie jest doskonała”.66

57. An Appeal to Mothers, s.27; Testimonies T.2, s.470.
58. Tamże, s.5.
59. Tamże, s.18.
60. Testimonies T.2, s.391.
61. Tamże.
62. Appeal to Mothers był przedrukowany w 1970 r. jako część większej pracy, A Silemn Appeal Relative to Solitary Vice and Abuses and Excesses if the Marriage Relation. Przedruk (facsimile) ukazał się w Appendix do A Critique of Prophetess of Health (E.G.White Estate).
63. Carl C.Phieffer, Oh.D., M.D., Zinc and Other Micro-Nutrients (New Canaan, Ct.: Keats Publishing, 1978), s.45.
64. David F.Horrobin, M.D., Ph.D., Zinc (St.Albans, Vt.: Vitabooks, 1981), s.8.
65. Richard Nies, Ph.D (Experimental Psychology, UCLA, 1964; ekwiwalent Ph.D. w klinicznej psychologii, włączając ustny egzamin, zmarł w czasie przygotowywania dysertacji. Wykład „Give Glory to God”, Glendale, Calif.; Alberta Mazat, M.S.W., (Profesor Małżeńsko Rodzinnej Terapii, Uniwersytet Loma Linda, Calif.) Monograph, „Masturbation” (43 strony) Biblical Reserach Institute.
66. Mazat, Monograph, „Masturbation”.