Warning: Undefined array key "hide_archive_titles" in /home/platne/serwer23318/public_html/adwentysci.org/subdomains/apologetyka/release1/wp-content/themes/modern-estate/includes/theme-functions.php on line 233

Kategoria: Zasady Wiary

9 lutego, 2015

1. Słowo Boże

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że… Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest pisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W tym Słowie Bóg przekazał ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej. Jest ono wzorcem charakteru, sprawdzianem doświadczenia, autorytatywnym […]

Read More

27 maja, 2014

Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18

ADAM GRZEŚKOWIAK Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18 1. List do Koryntian wpisuje się w zbiór szerszej korespondencji, którą Paweł prowadził z Koryntianami. Efez, z którego napisany został ten list, stanowił centrum dla działalności misyjnej w trzecim etapie misji apostoła. Był jednak także ośrodkiem, z którego Paweł prowadził pracę duszpasterską dla już […]

Read More