Kategoria: Bez kategorii

17 września, 2020

Problemy z przekładem Biblii – Księga Micheasza 5:1

Problemy z przekładem Biblii Księga Micheasza 5,1 Czy przekład tego wersetu powinien brzmieć: „Wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych” (BG), czy raczej: „Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych” (BW). Mi 5,1 bywa różnie tłumaczony w angielskich przekładach. Szczególnym wyrażeniem wykazującym rozbieżności jest to, które w KJV (King James Version) zaczyna się od […]

Read More

14 maja, 2017

Obrona Rzymu w roku 538 początkiem Supremacji Papieskiej

Obrona Rzymu 2 marca ad 537 do 12 marca ad 538 Obrona Rzymu była niewątpliwie jednym z najświetniejszych osiągnieć Belizariusza. Zdołał on pokonać wszystkie trudności podczas wstrząsającego oblężenia, które trwało jeden rok i dziewięć dni. Zgodnie z opisem Prokopiusa (Wojny 5.22.17,24.2) Belizariusz początkowo miał do obrony rozległych murów Rzymu tylko 5000 ludzi Witiges przybył pod […]

Read More

15 listopada, 2016

Gdy zobaczycie że Kościoły protestanckie udają się w kierunku Rzymu, wiedzcie, że zapada najciemniejsze średniowiecze…

Ex-ksiądz Gregor Dalliard POTĘGA, KTÓRA ZWIEDZIE CAŁY ŚWIAT! „I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity„. /Obj. 13,8/ Pragniemy oddać Bogu chwale, gdyż wszystko inne było by strata czasu. We wszystkim, cokolwiek powiem pragnę postawić Chrystusa w centrum naszej uwagi. W jego Imieniu […]

Read More

11 listopada, 2016

Adwentyści niemieccy a Druga Wojna Światowa

Adwentyści podczas Drugiej Dojny Światowej często byli utożsamiani z żydami z uwagi na święcenie szabatu. Z tej przyczyny narażeni byli na akty nietolerancji a także prześladowania. Mniejszości religijne pod presją nazistów podporządkowali się hitlerowskiej władzy. Faktem jest, że adwentyści podobnie jak inne denominacje religijne wspierali Hitlera. Podaję dwa przykłady przykłady dotyczące adwentystów i zielonoświątkowców. Przykład […]

Read More

19 października, 2016

Vicarius Christi?

Czy papież jest namiestnikiem Chrystusa? (Vicarius Christi) Tytuł ten występuje w oficjalnym współczesnym dokumencie jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego opublikowanym w języku łacińskim 15 sierpnia 1997 r. w dziewiętnastym roku pontyfikatu Jana Pawła II, z jego aprobatą w liście apostolskim „Leatamur Magnopere” Cytaty z KKK w niniejszym opracowaniu z polskiego wydania.[1] 182. Jaka jest misja […]

Read More

16 czerwca, 2016

Kościół Adwentystów nie jest Babilonem

KOŚCIÓŁ OSTATKÓW NIE JEST BABILONEM Przez długie lata za pośrednictwem swych świadectw wskazywałam na to, że ci, którzy głoszą, iż posiadają wielkie poznanie, a dążą do obrócenia wniwecz tego, co Pan zbudował za pomocą ludzkich narzędzi, padli ofiarą wielkiego zwiedzenia. Tacy ludzie nie pracują według nakazów Chrystusa. Kto twierdzi i głosi, że zbory Kościoła Adwentystów […]

Read More

27 kwietnia, 2015

Boża resztka

RESZTKA BOŻA Od początku Bóg miał na ziemi swój lud, którego zadaniem było głosić plan zbawienia oparty na Chrystusie. Już Abel, Noe, Abraham i Dawid wierzyli w zbawienie za sprawą Mesjasza (Hbr 11:7-8; Rz 4:3; Ps 51:1-3;17-19). Wyrażali to, składając ofiary na wskazujące na Chrystusa. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie utworzą naród, który ma […]

Read More

15 lutego, 2015

Trinitarian Statements

18 ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006 ELLEN WHITE’S TRINITARIAN STATEMENTS: WHAT DID SHE ACTUALLY WRITE? By Tim Poirier Ellen G. White Estate, Inc. Introduction Certain opponents of the church’s second fundamental belief (“The Trinity”) argue that Ellen White’s supportive statements cannot be trusted as reflecting accurately what she wrote and taught. These persons […]

Read More

10 lutego, 2015

„DZIEŃ ZA ROK” – ZASADA INTERPRETACJI OKRESÓW PROROCZYCH W APOKALIPTYCE BIBLIJEJ

Artykuł w formacie pdf: A. Grześkowiak_Dzień za rok – zasada interpretacji okresów proroczych w apokaliptyce biblijnej_2013

Read More

10 lutego, 2015

Atrybuty resztki Apok 12:17

Artykuł w formacie pdf. ST18 Grzeskowiak_Atrybuty resztki w Ap 12,17  

Read More