Kategoria: Ellen White

27 maja, 2020

Trynitarne wypowiedzi Ellen White.

Read More

9 lutego, 2015

The Defense

One of the greatest proofs of the genuine work of the HOLY SPIRIT is in the opposition that rises up against it! The Defense Large collection of defense articles on Ellen White and the Spirit of Prophecy. M. L. Andreasen Speaks about Ellen WhiteExcerpts transcribed from an actual recorded sermon from 1955. Hear this sermon […]

Read More

5 grudnia, 2014

Christ’s Place in the Godhead

Christ’s Place in the Godhead Author: Ellen G. White A collection of statements from E.G. White on the Trinity. I. Deity and Nature of Christ  1.  One With Eternal Father.—”Christ, the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father,—one in nature, in character, in purpose,—the only being that could enter into […]

Read More

20 listopada, 2014

Ellen White & Heavnly trio

Ellen White jest autorką licznych książek, artykułów i różnych dokumentów. Nie była teologiem, jej książki mają inny wydźwięk. Jej celem było wywyższyć Jezusa, uwielbić Ojca niebieskiego i prowadzić ludzi do Biblii. Jej częstym mottem zwłaszcza były słowa „Drogi słuchaczu polecam ci tę księgę” jako jedyny autorytet w sprawach wiary. Książki i artykuły, które wyszły z […]

Read More

18 listopada, 2014

Ellen White o Trójcy

Podstawowe dokumenty („Trójca” – Ch.I.W. str. 209) „Pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po Swym wstą­pieniu do nieba, jest Duch w całej pełni Bóstwa manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako w swego osobistego Zbawiciela. Są trzy żywe Osoby Trójcy nie­biańskiej. W imieniu tych trzech wielkich Potęg — Ojca, Syna […]

Read More

21 lutego, 2014

The Defense

One of the greatest proofs of the genuine work of the HOLY SPIRIT is in the opposition that rises up against it! The Defense Large collection of defense articles on Ellen White and the Spirit of Prophecy. M. L. Andreasen Speaks about Ellen WhiteExcerpts transcribed from an actual recorded sermon from 1955. Hear this sermon […]

Read More

16 lutego, 2014

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I)

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I-sza) …Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam.  2 Kron. 20:20 Ponieważ pewne osoby kolportują, książkę opublikowaną przez krytyków Ducha Proroctwa zatytułowaną „Życie E.G. White – Obalenie jej twierdzeń” postanowiłem ustosunkować się do niektórych zarzutów przedstawionych w tej książce. Wśród krytyków Ducha Proroctwa […]

Read More

30 stycznia, 2014

Prorok czy plagiator?

Czy Ellen White pisała zgodnie z przyjętymi praktykami w jej czasach? Około dwudziestu lat temu wielu adwentystów przeżyło pewnego rodzaju szok, gdy jeden z pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uznał Ellen White za plagiatorkę. W wydanej przez siebie książce przedstawił on cytaty z jej książek wraz z wcześniejszymi cytatami innych pisarzy i tym samym uznał, że „przepisywała” swoje pisma. […]

Read More