Miesiąc: Maj 2014

27 maja, 2014

Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18

ADAM GRZEŚKOWIAK Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18 1. List do Koryntian wpisuje się w zbiór szerszej korespondencji, którą Paweł prowadził z Koryntianami. Efez, z którego napisany został ten list, stanowił centrum dla działalności misyjnej w trzecim etapie misji apostoła. Był jednak także ośrodkiem, z którego Paweł prowadził pracę duszpasterską dla już […]

Read More