Miesiąc: Kwiecień 2015

27 kwietnia, 2015

Boża resztka

RESZTKA BOŻA Od początku Bóg miał na ziemi swój lud, którego zadaniem było głosić plan zbawienia oparty na Chrystusie. Już Abel, Noe, Abraham i Dawid wierzyli w zbawienie za sprawą Mesjasza (Hbr 11:7-8; Rz 4:3; Ps 51:1-3;17-19). Wyrażali to, składając ofiary na wskazujące na Chrystusa. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie utworzą naród, który ma […]

Read More