Miesiąc: Luty 2014

28 lutego, 2014

Tradycja w komentarzach biblijnych

Tradycja wg „The New International Dictionary of The Bible”  wydanie autorytatywnego wydawnictwa „Zondervan Publishing Hause” Tradition (Gr. Paradosis, a giving over, by word of mouth or in writing). Termin ten nie występuje w hebrajskim ST. Natomiast w NT jest wzmianka o trzech rodzajach tradycji. Pierwsza dotyczy powszechnego ujęcia tradycji, jako ustny przekaz Ojców i  Starszych  […]

Read More

21 lutego, 2014

The Church „Fathers” Concerning the Lord’s Day

Analysis of Common Quotations from The Church „Fathers” Concerning the Lord’s Day by Bob Pickle Introduction Five Quotes from the „Didache” „Didache” #2 „Didache” #3 „Didache” #4 „Didache” #5 Didache #1 Ignatius Barnabas Pliny Epistula Apostolorum Irenaeus Introduction The quotations under discussion in this paper can be found posted on a number of web sites. […]

Read More

21 lutego, 2014

The Defense

One of the greatest proofs of the genuine work of the HOLY SPIRIT is in the opposition that rises up against it! The Defense Large collection of defense articles on Ellen White and the Spirit of Prophecy. M. L. Andreasen Speaks about Ellen WhiteExcerpts transcribed from an actual recorded sermon from 1955. Hear this sermon […]

Read More

16 lutego, 2014

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I)

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I-sza) …Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam.  2 Kron. 20:20 Ponieważ pewne osoby kolportują, książkę opublikowaną przez krytyków Ducha Proroctwa zatytułowaną „Życie E.G. White – Obalenie jej twierdzeń” postanowiłem ustosunkować się do niektórych zarzutów przedstawionych w tej książce. Wśród krytyków Ducha Proroctwa […]

Read More