20 listopada, 2014

Ellen White & Heavnly trio

Ellen White jest autorką licznych książek, artykułów i różnych dokumentów. Nie była teologiem, jej książki mają inny wydźwięk. Jej celem było wywyższyć Jezusa, uwielbić Ojca niebieskiego i prowadzić ludzi do Biblii. Jej częstym mottem zwłaszcza były słowa „Drogi słuchaczu polecam ci tę księgę” jako jedyny autorytet w sprawach wiary.

Książki i artykuły, które wyszły z pod jej pióra, niewątpliwie motywują czytelnika do lepszego życia i uświęconego życia. Niektóre z nich mają charakter ewangelizacyjny. Nigdy nie rościła sobie pretensji do tego aby ingerować w tworzenie zasad wiary w niełatwych początkach powstającego  Kościoła, którego tworzyli ludzie o zróżnicowanych przekonaniach religijnych, wśród, których większość to osoby o poglądach antytrynitarnych.

Jednak jej bogobojny wpływ prowadził do jedności przekonań w sprawach wiary i choć nie wszyscy zaakceptowali przekonania trynitarne, to generalnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego tak.

Czy Ellen White propagowała tryteizm, lub trynitaryzm? Stanowczo NIE! Pozostawiała to autorytetom Kościoła i czytelnika jej dzieł. Autorka wywyższała Jezusa i podkreślała jego odwieczne istnienie jako Syna Bożego u Bogu Ojca.[1] Ostrzegała także przed próbami określania natury Ducha Świętego.[2] Zwracała uwagę na konieczność przemiany życia pod kierownictwem i wpływem Ducha Świętego.[3]

Niektórzy domniemają, że Ellen White propagowała tryteizm. Nawet w „Wolnej Encyklopedii – Wikipedii” niektórzy tak twierdzą. Znalazłem tam zdanie, na które nikt nie potrafi wskazać na źródło cytowanej wypowiedzi: „„Bóg i dwaj aniołowie z Rdz 18, którzy odwiedzili Abrahama, to trzy osoby Trójcy.”

Postanowiłem to sprawdzić we wszystkich dostępnych publikacjach Ellen White. Po wnikliwej analizie mogę stwierdzić, że zdanie to nie istnieje w jej publikacjach.

Być może, ktoś zamieścił to zdanie z jakiś nieznanych mi powodów. Jednak prawda jest taka jaką pragnę poniżej przedstawić:

W pismach i dokumentach Ellen White nigdzie nie znajdziemy cytatu, w którym występowałoby słowo „Trinity” czyli „Trójca”. Bądźmy jednak uczciwi w ocenie autorki, skoro w Biblii nie występuje słowo „Trójca” Autorka opierała się tylko na Biblii zgodnie z protestancką zasadą „Sola Scriptura”

Opierając się na „Comprehensive Index to the Writings of Ellen White” stwierdzam, że słowo “Trinity” nie występuje w autorki pismach. Także nie występuje w bazie pism Ellen White na płycie CD, zawierającej wszystkie, książki, periodyki i manuskrypty autorki.

Natomiast autorka użyła określenia „Heavenly Trio” jedyny raz, lecz cytat ten powielony jest w pięciu dokumentrach. Przykłady poniżej: