10 lutego, 2015

„DZIEŃ ZA ROK” – ZASADA INTERPRETACJI OKRESÓW PROROCZYCH W APOKALIPTYCE BIBLIJEJ

Artykuł w formacie pdf:

A. Grześkowiak_Dzień za rok – zasada interpretacji okresów proroczych w apokaliptyce biblijnej_2013