27 maja, 2020

Trynitarne wypowiedzi Ellen White.

Read More

15 października, 2016

Zmanipulowany Dekalog

Październik 15, 2016 Zmanipulowany Dekalog  W Internecie, krążą krytyczne słowa pod adresem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podważające adwentystyczne stanowisko dotyczące Dekalogu. Tak naprawdę, to nie o Dekalog kruszą się kopie, lecz o Szabat, który jest solą w oku, dla niejednego teologa nie tylko katolickiego. Jednym z nich jest pan Włodzimierz Bednarski a wtóruje mu pan […]

Read More

17 września, 2020

Problemy z przekładem Biblii – Księga Micheasza 5:1

Problemy z przekładem Biblii Księga Micheasza 5,1 Czy przekład tego wersetu powinien brzmieć: „Wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych” (BG), czy raczej: „Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych” (BW). Mi 5,1 bywa różnie tłumaczony w angielskich przekładach. Szczególnym wyrażeniem wykazującym rozbieżności jest to, które w KJV (King James Version) zaczyna się od […]

Read More

14 maja, 2017

Obrona Rzymu w roku 538 początkiem Supremacji Papieskiej

Obrona Rzymu 2 marca ad 537 do 12 marca ad 538 Obrona Rzymu była niewątpliwie jednym z najświetniejszych osiągnieć Belizariusza. Zdołał on pokonać wszystkie trudności podczas wstrząsającego oblężenia, które trwało jeden rok i dziewięć dni. Zgodnie z opisem Prokopiusa (Wojny 5.22.17,24.2) Belizariusz początkowo miał do obrony rozległych murów Rzymu tylko 5000 ludzi Witiges przybył pod […]

Read More

21 lutego, 2017

Czy apostołowie święcili niedzielę?

Czy tekst biblijny Dz.Ap.20:7 potwierdza święcenie niedzieli? Jeden z apologetów katolickich, próbuje uzasadnić zmianę przykazania nakazującego święceni szabatu na niedzielę tym właśnie tekstem biblijnym. Przyjrzyjmy się dokładnie temu wersetowi aby właściwie go zrozumieć nie ulegając bałamutnej manipulacji. Dz.Ap. 20:7 – A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać […]

Read More

15 listopada, 2016

Gdy zobaczycie że Kościoły protestanckie udają się w kierunku Rzymu, wiedzcie, że zapada najciemniejsze średniowiecze…

Ex-ksiądz Gregor Dalliard POTĘGA, KTÓRA ZWIEDZIE CAŁY ŚWIAT! „I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity„. /Obj. 13,8/ Pragniemy oddać Bogu chwale, gdyż wszystko inne było by strata czasu. We wszystkim, cokolwiek powiem pragnę postawić Chrystusa w centrum naszej uwagi. W jego Imieniu […]

Read More

11 listopada, 2016

Adwentyści niemieccy a Druga Wojna Światowa

Adwentyści podczas Drugiej Dojny Światowej często byli utożsamiani z żydami z uwagi na święcenie szabatu. Z tej przyczyny narażeni byli na akty nietolerancji a także prześladowania. Mniejszości religijne pod presją nazistów podporządkowali się hitlerowskiej władzy. Faktem jest, że adwentyści podobnie jak inne denominacje religijne wspierali Hitlera. Podaję dwa przykłady przykłady dotyczące adwentystów i zielonoświątkowców. Przykład […]

Read More

19 października, 2016

Vicarius Christi?

Czy papież jest namiestnikiem Chrystusa? (Vicarius Christi) Tytuł ten występuje w oficjalnym współczesnym dokumencie jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego opublikowanym w języku łacińskim 15 sierpnia 1997 r. w dziewiętnastym roku pontyfikatu Jana Pawła II, z jego aprobatą w liście apostolskim „Leatamur Magnopere” Cytaty z KKK w niniejszym opracowaniu z polskiego wydania.[1] 182. Jaka jest misja […]

Read More

16 czerwca, 2016

Kościół Adwentystów nie jest Babilonem

KOŚCIÓŁ OSTATKÓW NIE JEST BABILONEM Przez długie lata za pośrednictwem swych świadectw wskazywałam na to, że ci, którzy głoszą, iż posiadają wielkie poznanie, a dążą do obrócenia wniwecz tego, co Pan zbudował za pomocą ludzkich narzędzi, padli ofiarą wielkiego zwiedzenia. Tacy ludzie nie pracują według nakazów Chrystusa. Kto twierdzi i głosi, że zbory Kościoła Adwentystów […]

Read More

29 marca, 2016

16. Wieczerza Pańska

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że… Wieczerza Pańska jako wyznanie wiary w Jezusa jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tym przeżyciu religijnym zgromadzonych współwyznawców Chrystus jest obecny, aby spotkać się ze swym ludem i wzmocnić go. Uczestnicząc w owym obrzędzie, radośnie zwiastujemy śmierć Pańską aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. […]

Read More