29 marca, 2016

16. Wieczerza Pańska

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że…

Wieczerza Pańska jako wyznanie wiary w Jezusa jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tym przeżyciu religijnym zgromadzonych współwyznawców Chrystus jest obecny, aby spotkać się ze swym ludem i wzmocnić go. Uczestnicząc w owym obrzędzie, radośnie zwiastujemy śmierć Pańską aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Przygotowanie się do Wieczerzy polega na dokonaniu rachunku sumienia, skrusze i wyznaniu grzechów. Mistrz ustanowił obrządek umywania nóg na znak ponownego oczyszczenia się, a równocześnie jako wyraz gotowości służenia bliźniemu na wzór uniżenia się Chrystusa oraz w tym celu, aby pojednać nasze serca w miłości braterskiej. Uczestniczenie w tym obrządku jest dostępne wszystkim wierzącym chrześcijanom.