18 listopada, 2014

Ellen White o Trójcy

Podstawowe dokumenty („Trójca” – Ch.I.W. str. 209) „Pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po Swym wstą­pieniu do nieba, jest Duch w całej pełni Bóstwa manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako w swego osobistego Zbawiciela. Są trzy żywe Osoby Trójcy nie­biańskiej. W imieniu tych trzech wielkich Potęg — Ojca, Syna […]

Read More

27 maja, 2014

Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18

ADAM GRZEŚKOWIAK Dziesięcina w Kościele apostolskim w świetle 1 Kor 9,1-18 1. List do Koryntian wpisuje się w zbiór szerszej korespondencji, którą Paweł prowadził z Koryntianami. Efez, z którego napisany został ten list, stanowił centrum dla działalności misyjnej w trzecim etapie misji apostoła. Był jednak także ośrodkiem, z którego Paweł prowadził pracę duszpasterską dla już […]

Read More

28 lutego, 2014

Tradycja w komentarzach biblijnych

Tradycja wg „The New International Dictionary of The Bible”  wydanie autorytatywnego wydawnictwa „Zondervan Publishing Hause” Tradition (Gr. Paradosis, a giving over, by word of mouth or in writing). Termin ten nie występuje w hebrajskim ST. Natomiast w NT jest wzmianka o trzech rodzajach tradycji. Pierwsza dotyczy powszechnego ujęcia tradycji, jako ustny przekaz Ojców i  Starszych  […]

Read More

21 lutego, 2014

The Church „Fathers” Concerning the Lord’s Day

Analysis of Common Quotations from The Church „Fathers” Concerning the Lord’s Day by Bob Pickle Introduction Five Quotes from the „Didache” „Didache” #2 „Didache” #3 „Didache” #4 „Didache” #5 Didache #1 Ignatius Barnabas Pliny Epistula Apostolorum Irenaeus Introduction The quotations under discussion in this paper can be found posted on a number of web sites. […]

Read More

21 lutego, 2014

The Defense

One of the greatest proofs of the genuine work of the HOLY SPIRIT is in the opposition that rises up against it! The Defense Large collection of defense articles on Ellen White and the Spirit of Prophecy. M. L. Andreasen Speaks about Ellen WhiteExcerpts transcribed from an actual recorded sermon from 1955. Hear this sermon […]

Read More

16 lutego, 2014

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I)

Duch Proroctwa i krytycy (cz. I-sza) …Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam.  2 Kron. 20:20 Ponieważ pewne osoby kolportują, książkę opublikowaną przez krytyków Ducha Proroctwa zatytułowaną „Życie E.G. White – Obalenie jej twierdzeń” postanowiłem ustosunkować się do niektórych zarzutów przedstawionych w tej książce. Wśród krytyków Ducha Proroctwa […]

Read More

30 stycznia, 2014

Prorok czy plagiator?

Czy Ellen White pisała zgodnie z przyjętymi praktykami w jej czasach? Około dwudziestu lat temu wielu adwentystów przeżyło pewnego rodzaju szok, gdy jeden z pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uznał Ellen White za plagiatorkę. W wydanej przez siebie książce przedstawił on cytaty z jej książek wraz z wcześniejszymi cytatami innych pisarzy i tym samym uznał, że „przepisywała” swoje pisma. […]

Read More

29 stycznia, 2014

Przewodnik dla kaznodziejów I kw. 2014

Witam, Zamieszczam przewodnik dla kaznodziejów w formacie pdf w załącznku.PKZ 2014-1 (36) WEB

Read More

28 stycznia, 2014

Trójca w Biblii

Trójca w Biblii: Fakt czy mit?       Kim jest Jezus Chrystus? Bogiem? Niektórzy uważają Go za Boga równego Ojcu, a inni za mniejszego Boga. Kim jest Duch Święty? Bogiem, bezosobową mocą czy atrybutem Bożym? Jak rozumieć Trójcę? Czy jest to jeden Bóg, który w zależności od potrzeby przybiera postać Ojca, Syna lub Ducha Świętego? A […]

Read More