9 lutego, 2015

7. Natura człowieka

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że…

Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na podobieństwo Boga, z własną osobowością, obdarzeni mocą i wolnością myśli oraz czynu. Chociaż zostali stworzeni jako istoty wolne, stanowiące niepodzielną jedność ciała, umysłu i duszy, są jednak zależni od Boga we wszystkim, co dotyczy życia. Gdy nasi pierwsi rodzice okazali nieposłuszeństwo Bogu, zaprzeczyli swej zależności od Niego i stracili wysoką pozycję, jaką za łaską Boga zajmowali. Obraz Boga w nich uległ zatarciu, zaczęli podlegać śmierci. Ich potomkowie odziedziczyli tę upadłą naturę i jej konsekwencje. Rodzą się ze słabościami i skłonnościami do zła. Lecz Bóg w Chrystusie pojednał świat z sobą i przez działanie swojego Ducha przywraca skruszonym śmiertelnikom podobieństwo do Stwórcy. Ludzie są stworzeni, by przynosić chwałę Bogu, są wezwani do miłowania Go i siebie nawzajem, oraz do troszczenia się o swe otoczenie.