29 marca, 2016

15. Chrzest

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że… Przez chrzest wyznajemy wiarę w śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zaświadczamy o swej śmierci dla grzechu, a również o swym postanowieniu kroczenia w odnowionym życiu. W ten sposób uznajemy Chrystusa za Pana i Zbawiciela, stajemy się też Jego ludem i przyjęci zostajemy w poczet wiernych Jego Kościoła. Chrzest jest […]

Read More

29 marca, 2016

14. Jedność ciała Chrystusowego

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że… Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami, powołanymi z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Nie mogą nas dzielić różnice rasowe, kulturowe, oświatowe i narodowościowe, nie może rownież istnieć podział na mniejszych i większych, bogatych i biednych, mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, […]

Read More

29 marca, 2016

24. Służba Jezusa w niebiańskiej świątyni

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że… W niebie znajduje się świątynia, prawdziwy przybytek, który Pan zbudował, a nie człowiek. W niej właśnie Chrystus usługuje dla nas, udostępniając wierzącym dobro swej pojednawczej ofiary złożonej ongiś za wszystkich na krzyżu. Jezus został ustanowiony naszym wielkim Arcykapłanem i zaczął swoją wstawienniczą służbę w chwili wniebowstąpienia. W roku 1844, przy […]

Read More

27 kwietnia, 2015

Boża resztka

RESZTKA BOŻA Od początku Bóg miał na ziemi swój lud, którego zadaniem było głosić plan zbawienia oparty na Chrystusie. Już Abel, Noe, Abraham i Dawid wierzyli w zbawienie za sprawą Mesjasza (Hbr 11:7-8; Rz 4:3; Ps 51:1-3;17-19). Wyrażali to, składając ofiary na wskazujące na Chrystusa. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie utworzą naród, który ma […]

Read More

15 lutego, 2015

Trinitarian Statements

18 ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006 ELLEN WHITE’S TRINITARIAN STATEMENTS: WHAT DID SHE ACTUALLY WRITE? By Tim Poirier Ellen G. White Estate, Inc. Introduction Certain opponents of the church’s second fundamental belief (“The Trinity”) argue that Ellen White’s supportive statements cannot be trusted as reflecting accurately what she wrote and taught. These persons […]

Read More

15 lutego, 2015

Proroctwo Daniela 2300 wieczorów i poranków

Księga Daniela 8:1 – W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie, po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. 8:2 – A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie w krainie Elam; w widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. 8:3 – A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto […]

Read More

15 lutego, 2015

Hazon i Mareh

Hazon (החזון) i Mareh (במראה) W księdze Daniela w rozdziale ósmym występują dwa hebrajskie wyrazy dotyczące widzenia jakie otrzymał prorok. Problem dotyczy wyrazów hebrajskich Hazon i Marech o których pisze Clifford Goldstein w książce „Prosto o roku 1844” (rozdział 6-ty) oraz w Lekcjach Szkoły Sobotniej kwartał III roku 2006. Treść rozdziału 8-go Księga Daniela (Biblia […]

Read More

10 lutego, 2015

„DZIEŃ ZA ROK” – ZASADA INTERPRETACJI OKRESÓW PROROCZYCH W APOKALIPTYCE BIBLIJEJ

Artykuł w formacie pdf: A. Grześkowiak_Dzień za rok – zasada interpretacji okresów proroczych w apokaliptyce biblijnej_2013

Read More

10 lutego, 2015

Atrybuty resztki Apok 12:17

Artykuł w formacie pdf. ST18 Grzeskowiak_Atrybuty resztki w Ap 12,17  

Read More

10 lutego, 2015

Dziesięcina w Kościele apostolskim według 1 Kor 9,1-18

Artykuł w formacie pdf: A.Grześkowiak_Dziesięcina w Kościele apostolskim według 1 Kor 9,1-18_2014

Read More