Tag: tradycja

28 lutego, 2014

Tradycja w komentarzach biblijnych

Tradycja wg „The New International Dictionary of The Bible”  wydanie autorytatywnego wydawnictwa „Zondervan Publishing Hause” Tradition (Gr. Paradosis, a giving over, by word of mouth or in writing). Termin ten nie występuje w hebrajskim ST. Natomiast w NT jest wzmianka o trzech rodzajach tradycji. Pierwsza dotyczy powszechnego ujęcia tradycji, jako ustny przekaz Ojców i  Starszych  […]

Read More